Pedagogisch practicum

Home

Het Pedagogisch Practicum vormt de rode draad door het eerste jaar van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Studenten leren pedagogische vraagstukken van partnerorganisaties analyseren en verwerken de uitkomsten in een wetenschappelijk onderbouwd adviesrapport.

Wat doen studenten concreet tijdens het Pedagogisch Practicum?
Studenten werken in groepen van 4 tot 6 gedurende een jaar aan de opdrachten van het Pedagogisch Practicum. Zij besteden hier in totaal per persoon
± 300 uur aan. In de eerste helft van het academisch jaar (september – januari) analyseren studenten een breed pedagogisch thema (bijvoorbeeld: kindermishandeling, taalstimulering, passend onderwijs). Deze achtergrondkennis hebben zij nodig om de praktijkvraag te kunnen plaatsen binnen dit brede thema, en te beantwoorden. Dit doen zij in de tweede helft van het academisch jaar (februari – juni).