Pedagogisch practicum

Geschikte praktijkvragen

Wat voor type praktijkvragen zijn geschikt?
Om een advies over de praktijkvraag op te kunnen stellen is het belangrijk dat de vraag voldoende concreet en specifiek is. Daarnaast is het belangrijk dat de praktijkvraag aan de hand van een literatuurstudie beantwoord kan worden; er dient dus voldoende wetenschappelijke literatuur beschikbaar te zijn. Dit wordt bij aanvang van de samenwerking door een docent van de opleiding Pedagogische Wetenschappen nagegaan.
Het volgende type vragen is bij uitstek geschikt: vragen die niet urgent zijn (er is geen dringende praktijkbehoefte om nu iets op te lossen), en die juist vanwege het gebrek aan grote urgentie zouden blijven liggen in de dagelijkse hectiek van de praktijk. Kortom: vragen die leuk en interessant zijn om te verkennen om verdere inspiratie op te doen, zonder dat daar een dringende noodzaak toe is.