Pedagogisch practicum

Opbouw

De studenten van Pedagogische Wetenschappen doorlopen in hun eerste jaar het hele proces om tot een wetenschappelijk onderbouwd advies te komen: van vraagverheldering naar wetenschappelijke analyse, integratie en advies. Tot slot presenteren ze hun bevindingen aan de partnerorganisatie en op een symposium georganiseerd door de opleiding.