Pedagogisch practicum

Investering

Wat wordt van partnerorganisaties verwacht?
Om de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen wij uw medewerking op een aantal aspecten:
1. Afspraken maken over de inhoud met het Pedagogisch Practicum team
i. Voor de zomer: eerste globale afstemming.
Het in overleg (telefonisch) formuleren van een breed pedagogisch thema en de praktijkvraag.

2. Drie afspraken met studenten
i. September: kennismakingsgesprek.
Studenten maken kennis met uw organisatie tijdens een kennismakingsgesprek (op locatie van de organisatie; één afspraak voor de verschillende studentengroepen tegelijk).
ii. Februari: driepartijengesprek.
Studenten bespreken hun eerste ideeën over een conceptadvies met de organisatie en wetenschappelijk expert van de opleiding (op locatie van de organisatie of op de UU; één afspraak per studentengroep, alle groepen worden ingepland op dezelfde ochtend of middag).
iii. April – juni: presentatie advies.
Studenten presenteren het advies aan de organisatie, onder begeleiding van de wetenschappelijke expert (schriftelijke en mondelinge terugkoppeling, op locatie van de organisatie; één afspraak voor de verschillende studentengroepen tegelijk).