Pedagogisch practicum

Voor studenten

Uniek in Utrecht is het Pedagogisch practicum. Aan het begin van het eerste studiejaar word je gekoppeld aan een organisatie met een pedagogisch vraagstuk. In een groepje ga je aan de slag met het vraagstuk. Dit verloopt volgens de volgende stappen: vraagverheldering, wetenschappelijke analyse, integratie en advies, presentatie en evaluatie. Zo leer je vanaf het begin van je studie op een handelingsgerichte manier het werkveld kennen en kwesties die daar spelen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als de invoering van passend onderwijs, de toenemende segregatie in het onderwijs, en de roep om een steeds grotere mate van burgerparticipatie.

Het Pedagogisch practicum is geen aparte cursus, maar een leerlijn die geïntegreerd is in vier vakken uit het eerste jaar.